Enter song title:

Sunday, November 04, 2007

pyo-rha-narul sal sunop-sul-kka
modurul sunul chapgo taranaso andora-uge
kobwa noto tachin ma-ume bichul kidari-ja-nha
kkumchorom tashi amul su it-ke

kasumi um-jiginabwa
nan narul saranghanabwa
odidun no-reul ttara nasol chashini isso
Oh baby
chigum nayege tallyowa jul sunom-ni
yongwonhi nawa hamkke hal saram
kugon baro noya (kugon baro noya)
(Only You)

kurohke no hansum chit-jima
imi non / mori-buto bal kkutkaji nae nunul dopo
ijen / ninemoksori dwit-kaye
tallabuto an tto na
mwo hana sone anja-pinun kol

kasumi um-jiginabwa
nan narul saranghanabwa
odidun no-reul ttara nasol chashini isso
Oh baby
chigum nayege tallyowa jul sunom-ni
yongwonhi nawa hamkke hal saram
kugon baro noya

(noman katgo modu boryodo chuhwa
nawa hamkke-hae jul oji-khan saram)
ana-jwo ma-rhae-jwo narul sarang-hae-jwo
yongwonhi nae gyoteso

nan narul saranghanabwa
nan narul saranghanabwa
odidun no-reul ttara nasol chashini isso
Oh baby
chigum nayege tallyowa jul sunom-ni
yongwonhi nawa hamkke hal saram
kugon baro noya (kugon baro noya)

Listen to Only You (Biscuit Teacher and Star Candy OST) by Kashijille MP3


Enter your email address: