Enter song title:

Wednesday, February 28, 2007

Nahigop sa ilalim
Binuksan ang mata
Nakita ang pag-ibig
Nasilaw sa ganda

Handa ka na ba
Para makita
Ang mundo na iyong kinagisnan?
Handa ka na ba
Para makita
Ang mundo na iyong kinagisnan?

Dumayo ang daluyo
Naubos ang lakas
Sumama sa pag-agos
Nalunod, nawala

Handa ka na ba
Para makita
Ang mundo na iyong kinagisnan?
Handa ka na ba
Para makita
Ang mundo na iyong kinagisnan?

Nahigop sa ilalim
Binuksan ang mata
Nakita ang pag-ibig
Nasilaw…

Handa ka na ba
Para makita
Ang mundo na iyong kinagisnan?
Handa ka na ba
Para makita
Ang mundo na iyong kinagisnan?

Handa ka na ba?


Enter your email address: