Enter song title:

Tuesday, November 20, 2007

purun hanurul nanun
chagun-saega burowo
nado han-bon nara-bul-kka
nalkun-chure mukkin nan
nomu tab-dab-hae
jayu-robke salgo shipo
tab-tab-haet-don churul kku-nho-borigo
nupun hanur-wiro FLY

hayan kurumul tago
hanul-nopi ollaga
mot-jin-yo-haeng shijak-hae
hun-jayodo gwaen-cha-nha
chum do molli barabwa
moji-gae jo kkutkkaji
jayurobke naragal-kkoya

tab-dab-haet-don churul kku-nho-borigo
nupun hanul-wiro FLY

hayan kurumul tago
hanul-nopi ollaga
mot-jin-yo-haeng shijak-hae
hun-jayodo gwaen-cha-nha
chum do molli barabwa
moji-gae jo kkutkkaji
jayurobke naragal-kkoya

ooh yeah
nupi narabwa

chum do nopi narabwa
dari dahul ttae-kkaji
motjin yo-haengil kkoya
honjayodo gwaen-cha-nha
chom do molli barabwa
mujige jo kkutkkaji
jayurobke naraga isun-ganul

hayan kurumul tago
hanul-nopi ollaga
mot-jin-yo-haeng shijak-hae
hun-jayodo gwaen-cha-nha
chum do molli barabwa
moji-gae jo kkutkkaji
jayurobke naragallae
jayurobke naragallae
jayurobke naragal-kkoya

Fly (Mackerel Run OST) by Han So Ah


Enter your email address: