Enter song title:

Sunday, July 29, 2007

Mayro’ng lungkot sa ‘yong mga mata
at ka’y bigat ng ‘yong dinadala.
Kahit ‘di mo man sabihin,
paghihirap mo’y nadarama ko rin.

Narito ang mga palad ko…
handang dumamay kung kailangan mo.
Asahan mong mayro’n kang kaibigan,
laging tapat sa ‘yo.

At kung kailangan mo ako
sa oras ng iyong pag-iisa
kung naninimdim…
asahan mong ako ay darating

At kung kailangan mo ako,
sa sandaling bigo na ang lahat…
pusong kay tamis,
kailanma’y ‘di kita matitiis.
Sa sandaling kailangan mo ako.

Narito ang mga palad ko…
handang dumamay kung kailangan mo.
Asahan mong mayro’n kang kaibigan,
laging tapat sa ‘yo.

At kung kailangan mo ako
sa oras ng iyong pag-iisa
kung naninimdim…
asahan mong ako ay darating

Kung kailangan mo ako,
sa sandaling bigo na ang lahat…
pusong kay tamis,
kailanma’y ‘di kita matitiis.
Sa sandaling kailangan mo ako.


Enter your email address: