Enter song title:

Tuesday, December 26, 2006

Kung ayaw mo na sa akin
Di na kita pipilitin
Kung buo na ang loob mo
Bahala ka na sa buhay mo
At di ako desperado
Sa walang kapantay na pag-ibig mo
Sa mga halik mong walang kasing tamis
Tubig ako at ikaw ay langis
Kung hindi ka na babalik
Araw-araw na akong gigimik
Kung malayo ka na
Ay malaya na ako
Ngunit ang kahapon ko
Ay bihag pa rin ng alaala mo
Kung ayaw mo na sa akin
Di na kita hahabulin
Medyo bata pa naman ako
May mabibighani pa sa akin siguro
Kung ayaw mo na ako
Leche, lalong ayoko sa ‘yo
Alam mo naman kung saan ang bahay ko
Baka sakaling magbago ang isip mo please
Kung hindi ka na babalik
Araw-araw na akong gigimik
Kung malayo ka na
Ay malaya na ako
Ngunit ang kahapon ko
Ay bihag pa rin ng alaala mo
Lalalalalala
Lalalalalala
Ooh la
Ooh la
Lalalalalala
Lalalalalala
Kung hindi ka na babalik
Araw-araw na akong gigimik
Kung malayo ka na
Ay malaya na ako
Ngunit ang kahapon ko
Ay bihag pa rin ng alaala mo
Ng alaala mo


Enter your email address: