Enter song title:

Wednesday, October 31, 2007

nae-ga olsu-opsul-korago / i-jen kurolsu op-tago
chebal kuman-harago narul tarrae-ji..
chong-mal i-joborigo shipo / tashin-bolsu-optdamyon
narul chapgo-in-nun noye modun-gol

naega utgo-shipul-ttaemada non / narul / uroborige mandunikka..
o-neu-got hanado naye ttaet-daero nonhalsu optke mandunun-gol
niga bogoshipul-ttaemada nan / irohke muno-jyo-borigo manikka
amuri ijulyogo ae-rulssodo ijulsu optke hanikka

chongmal ichoborigo shipo / tashin bol su opt-damyon
narul chapgo-in-nun noye modun-gol

naega utgo-shipul-ttaemada non / narul / uroborige mandunikka..
o-neu-got hanado naye ttaet-daero nonhalsu optke mandunun-gol
niga bogoshipul-ttaemada nan / irohke muno-jyo-borigo manikka
amuri ijulyogo ae-rulssodo ijulsu optke hanikka

tan hansaramul saranghanun-ge itorok himdunil-injul nan chongmal mollasso

naega utgo-shipul-ttaemada non / narul / uroborige mandunikka..
o-neu-got hanado naye ttaet-daero nonhalsu optke mandunun-gol
niga bogoshipul-ttaemada nan / irohke muno-jyo-borigo manikka
amuri ijulyogo ae-rulssodo ijulsu optke hanikka

Music Video of Choumputo Chigumkkaji (Winter Sonata OST) by Ryu


Enter your email address: