Enter song title:

Tuesday, October 30, 2007

na-reul misujit-ke hanun barami
ku-dae-ye chang-ga-yedo buro on-damyon
sal-myoshi im-macho-jwuyo
nae-il-jum dashi nae-ge to-ra ol-teni
hokshi algo in-nayo chigum nae harunun
kudae-ranun shi-gyero tora-gago it-jyo
haru-edo myot bonul
bara-bonunji mol-layo
kudae-rul kurigo nae ma-umul
parami kudae changul tudurin-damyon
ku-ane nae hangkiga nuk-kyo-jin-damyon
chon-chonhi nae-kero wayo
odumko chagun nae bamul pal-kyo-jwoyo

tta tta tta ra tta tta tta ra ra
tta tta tta ra tta tta tta tta ra ra ra
tta tta tta ra tta tta tta ra ra
tta tta tta ra tta tta tta ra ra
tta tta tta ra tta tta tta ra ra
tta tta tta ra tta tta tta ra ra
tta tta tta ra tta tta tta ra ra
tta tta tta ra

himdun haru chi-nago gin odumi wado
tura-ganun korumi mukopji a-nhayo
iron narul ojjojyu
najucha dur-yo-hul mankum
ku-dae-ga kojyo bol-yosso
kudae-ga iron yae-gi chonga-handamyon
kudae-ga i-ron narul ihyae-han-damyon
chon-chonhi nae-gero wayo
odupko chagun nae bamul pal-khyo-jwoyo

tta tta tta ra tta tta tta ra ra
tta tta tta ra tta tta tta tta ra ra ra
tta tta tta ra tta tta tta ra ra
tta tta ra tta

Listen to Mocha (Coffee Prince OST) by Casker MP3


Enter your email address: